บางทีการเติบใหญ่ก็เป็นเหตุผลของความห่างไกล

lay_down_by_verlasse