When I Talk about Running :เพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อวิ่งเร็ว

1 มนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้วิ่งเร็ว คนที่วิ่งเร็วที่สุด …

ทางกลับบ้าน

ที่กล่าวมาใช่ว่าการไปดื่มสังสรรกับเพื่อนฝูงมันจะไม่ดีมากมายนัก แต่ช่วงเวลาแต่ละช่วงชีวิต ความสุขที่เรามองก็ต่างกัน หากทำแล้วมีความสุข พอที่ได้วางใจ ปล่อยวางจากงานที่เหนื่อยล้าก็ทำไปเถอะ อย่าให้เดือดร้อนก็น่าจพอนะ ตอนนี้ผมมีความสุขแบบนี้ อยากทำแบบนี้ วันหนึ่งก็อาจจะไปกินไปเล่นเหมือนคนอื่นบ้างเช่นกัน

เพราะโลกมันแบน #2 : ภู่มณี  ศิริพงษ์ไพบูลย์ “เพราะว่าผมมีเสียงเล่าของตัวเอง”

ผมชะงักกับคำตอบที่ได้ คงเป็นเพราะเราอยู่กับอะไรที่คุ้นเคยมากเกินไป อ่านหนังสือของนักเขียนที่ชอบ แนวที่ชอบมากเกินไป จนทำให้ไม่มองหาหรือลิ้มลองหนังสือแบบอื่น รสชาติแบบใหม่ สิ่งไม่คุ้นลิ้นเหล่านั้น แต่เมื่อเห็นคำตอบที่ภู่มณีบอกมา ทำให้ผมได้รู้ว่า การอ่านคือการเดินทางแบบหนึ่ง เป็นการผจญภัยไปในโลกที่เราไม่รู้จัก ไม่คุ้น บางที่อาจราบเรียบ สะอาด หวานหูหวานตา แต่บางที่อาจตรงข้าม...