When I Talk about Running :เพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อวิ่งเร็ว

1 มนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้วิ่งเร็ว คนที่วิ่งเร็วที่สุด …

Bun Diary #10 ภาวะ เครื่องมือ ความจริงใจ และมันคืออะไรในความสัมพันธ์

Bun Diary #10 ภาวะ เครื่องมือ ความจริงใจ และมันคืออะไรใ …

Bun Dairy #9 เพื่อน/อิสาน และการดำรงค์อยู่ในพื้นที่แปลกหน้า

1 เมื่อวานเป้มาหาตั้งแต่สี่โมงเย็นทั้ง ๆ ที่เราเลิกงานส …

“พลังของคำถาม กับความเป็นกระดาษอายุพันปี”

แม้ในปัจจุบันการตายจากไปของสื่อหรือสิ่งพิมพ์กระดาษจะมีห้เห็นมากมาย แต่กิจการของ Amazon กลับยังได้รับการตอบรับที่ดี นั่นแปลว่า สิ่งที่ผู้คนพูดกันว่า "กระดาษกำลังจะตาย" นั้นไม่ได้เป็นจริง เพียงแต่การปรับตัว และมองทิศทางของตลาด การตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำคัญกว่า