ทางกลับบ้าน

ที่กล่าวมาใช่ว่าการไปดื่มสังสรรกับเพื่อนฝูงมันจะไม่ดีมากมายนัก แต่ช่วงเวลาแต่ละช่วงชีวิต ความสุขที่เรามองก็ต่างกัน หากทำแล้วมีความสุข พอที่ได้วางใจ ปล่อยวางจากงานที่เหนื่อยล้าก็ทำไปเถอะ อย่าให้เดือดร้อนก็น่าจพอนะ ตอนนี้ผมมีความสุขแบบนี้ อยากทำแบบนี้ วันหนึ่งก็อาจจะไปกินไปเล่นเหมือนคนอื่นบ้างเช่นกัน